امروزپنج شنبه 6 تیر 1398
Thursday 27 June 2019

ماهنامه خدمات پس از فروش

ماهنامه خدمات پس از فروش با رویکردی مبتنی بر اطلاع رسانی، بازاریابی و معرفی خدمات پس از فروش و مزایای کالاها، جهت ایجاد سهم بازار بیشتر برای مشارکت کنندگان با هدف گذاری و درک نیازها و رفتار از خریداران منتشر می شود. مجله خدمات پس از فروش نخستین نشریه اختصاصی مدیریت خدمات پس از فروش با گستره بین الملل فرصت مغتنمی را برای شرکت ها و گروه های مختلف داخلی و خارجی جهت اطلاع رسانی، آموزش، معرفی خدمات، تبلیغات و دستیابی به اهداف مورد نظرشان فراهم می آورد. مشارکت و حضور فعالانه مجموعه تحت مدیریت در نشریه خدمات پس از فروش موجب امتنان است.


صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
مدیرعامل و جانشین مدیر مسوول: حسین احمدی
زیر نظر شورای سردبیری
مدیر اجرایی و معاون تحریریه: مهدی احمدی
صفحه آرایی و طراحی گرافیک،
طراحی، اجرا و مدیریت سایت:
سیامک ساسانیان
مدیر روابط عمومی و توسعه بازار: علی نجفی
مدیر فروش: فرزین ترابی

بدون دیدگاه