امروزپنج شنبه 6 تیر 1398
Thursday 27 June 2019
سید محمود نوابی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حالی برگزارشدکه در مقایسه با اولین همایش در سال 1380، از رشد 11 برابری متقاضیان برخوردار است. تعداد افرادی که موفق می‎شوند تندیس را دریافت کنند، 17 برابر رشد داشته که خوب و مناسب است، اما در سالهای اخیر و از سال 1390به بعد این روند با شیبی ملایم همراه است.

هم اکنون در کشور حدود 8000بنگاه اقتصادی فعالیت میکنند که همه آنها میتوانند در این آزمون و رقابت حضور یابند.
در سال 1393 حدود 359 بنگاه اقتصادی در حوزۀ تولید و خدمات درفرایند ارزیابی شرکت کردند که از این تعداد 118 بنگاه موفق شدند تندیس و گواهینامۀ حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کنند.
هرساله در فرایند ارزیابی و گزینش، سازمانها و نهادهای مختلفی بهویژه در شورای سیاستگذاری جهت انتخاب بنگاههای برتر تلاش و فعالیت می کنند. در این روند از خرد و دانش جمعی استفاده میکنیم. وزارتخانههایی مانند صنعت و معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، همچنین بانک مرکزی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تشکلهای بخش خصوصی و افراد خبره و بسیاری ازصاحبنظران هم در این ارزیابی حضور دارند، که از همه آنها سپاسگذاریم.
امسال برای سومین سال متوالی این حرکت مناسب در استانها هم شروع شده است، بطوریکه امسال پیش بینی می شود این همایش در14استان برگزار شود.
سئوالی که اکنون مطرح است این است که از منظر جامعۀ اسلامی، رعایت حقالناس و حقالله از چه جایگاهی برخوردار است؟ مسلم این که ادای حقالله با توبه و انابه و رعایت آدابی قابل حصول است، اما در حقالناس باید به تکتک صاحبان حق، مراجعه و حق تضییعشده را جبران یا اعاده کرد. اگر مبنای ما همین اندیشه باشد، کافی است تا استراتژی آتی اقتصادمان را ترسیم کنیم؛
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس، افزایش انگیزه و حساسیت، رقابت هدفمند میان تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمت، ارائه محصولات کیفی، برقراری قیمت عادلانه و ترغیب ارائه قیمت و خدمات مطلوب پیش، حین و پس از فروش است. تصور عمومی در جامعه تولیدی کشور در این است که خدمات فقط به پس از فروش منتهی میشود، درحالیکه فرایند خدمات زنجیره ایست از فعالیتها که مشتری را پیش از خرید تا پس از مصرف در بر خواهد گرفت. خدمات باید مشتری رادربارۀ کالا آگاه کند؛ و به او حق انتخاب صحیح را ارائه نماید. در جامعۀ اسلامی عبارت «جنس فروختهشده پس گرفته نمیشود.» قابل قبول و پذیرش نیست، ما باید خریدار را از ناچاری خرید رهایی بخشیم. هنگام فروش نیز مشتری باید از شرایط خرید کالا کاملاً آگاه باشد، احترام و عزت او رعایت شود و او بداند در مقابل وجه پرداختی چه کالایی تحویل میگیرد. البته خدمات پس از فروش نیز جزو الزامات است.
لذا دایره خدمات در انتخاب بنگاه های حامی مصرف کننده از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد. بنگاه برای دریافت گواهینامه، چه در حوزۀ خدمات و چه تولید، باید در سطح 10استان خدمت کند، اما در فرایند دریافت تندیس باید در 20استان فعالیت کرده و همۀ شاخصهای حوزۀ اعطای گواهینامه را با موفقیت پشت سر گذارد. سپس در ارزیابی هیئتهای داوری برخی از شاخصهای دیگر نیز دیده شده اند.
شاخص هایی مانند افزایش بهرهوری، کاهش هزینۀ تولید، ارتقای کمّی و کیفی کالا، خدمات قبل، حین و پس از فروش، داشتن واحد تحقیق و توسعه، نوآوری، صادرات، فنّاوری مدرن و روزآمد و تأمین نیاز داخلی. این موارد نکاتیاند که به واحد اقتصادی کمک میکنند در این مرحله حضور یابد.
اکنون با راهنماییهای مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به قول اصحاب رسانه فرایند مهندسی معکوس را آغاز کردهایم که لزوماً نباید به دنبال تنبیه یا تعزیر باشیم. همچنین به غیر از این مراسم که مراسمی بزرگ در سطح کشور است، در تقویم ملی ذکر شده و حتی تندیس آن از سال 1384 در ادارهکل ثبت شرکتها ثبت شده، با همکاری اتاق اصناف در حوزۀ خرد و متوسط برنامهای جدید را شروع کردهایم که نمونۀ اول آن «خباز برتر» بود. برای اجراییشدن این طرح شاخص-هایی تدوین و ابلاغ شدهاند. در حوزههای دیگر نیز منتظر طرحهایی جدید هستیم.
حوزۀ تولید و مصرف برای جامعۀ ما ارزشمند است؛ رهبر معظم انقلاب در یکی از بیانات خود دربارۀ تولید و مصرف در دیدار با مدیران وزارت صنعت،معدن و تجارت در اردیبهشت سال 1390 میفرمایند: «به نظر من یکی از قدمهای مجاهدت اقتصادی مردم، این است که بروند سراغ کالاهای ساخت داخل. آن را بخواهند. البته این طرف قضیه هم این است که کالای ساخت داخل باید قانعکننده باشد. بایستی دوامش، استحکامش و مرغوبیتش جوری باشد که مشتری را قانع کند. این هر دو در کنار هم کار لازم و واجبی است.»
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در بهمن سال گذشته ابلاغ شده است، بر این موضوع تأکید میکنند: «محور قرار دادن رشد و بهرهوری در اقتصاد، حمایت همهجانبۀ هدفمند از صادرات کالا و خدمات، روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.» این مورد جزو دستورات مقام عالی وزارت نیز هست که میخواهند از شیوههای سنتی رها شویم. طرح مربوط به این موضوع را ارائه دادهایم تا طرحی جدید به تناسب نیاز بازار طراحی شود.
رئیسجمهور محترم، دکتر روحانی نیز در ملاقات با مدیران ارشد وزارتخانه در اردیبهشت امسال بیان کردند: «باید به گونهای فعالیت کنیم که کیفیت و کمّیت کالاها افزایش یابد و در زمینۀ مصرف انرژی بهرهوری را ملاک عمل قرار دهیم. بر این اساس برنامهریزیها باید این باشد که صنایع در عین حالی که سودآور شوند، در قیمت رشد نامعقولی نداشته باشند.»
لذا بدینوسیله همگان را به همکاری و مشارکت جمعی جهت بهینهسازی آییننامه و دستورالعمل انتخاب واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده دعوت می نمایم به هر ترتیب تجدیدنظر در این آییننامه خردجمعی را میطلبد؛ از بنگاههای اقتصادی گرفته تا اندیشمندان و اصحاب رسانه!

نکاتی در مورد تردمیل
تردمیل می تواند برای هر شیوه زندگی مناسب باشد‎

هرچند دستگاههای ورزشی متعددی در بازار موجود هستند، اما برای سوزاندن کالری رکن اصلی کاهش وزن و همچنین ‏حفظ تناسب اندام هیچ یک از دستگاهها مانند تردمیل عملی و مناسب برای همه، نیستند‎.‎
البته اینها تنها دلایل مفید بودن تردمیل نیستند. خروج از منزل به قصد پیاده روی یا رفتن به باشگاه برای افرادی که در ‏شرایط خاص جسمانی-از قبیل فشارخون بالا، درد ناحیه پشت یا پوکی استخوان- قرار دارند، جذابیت چندانی ندارد. اما ‏تردمیل میتواند برای هر شیوه زندگی مناسب باشد و شما میتوانید تصمیم بگیرید که کی و تا چه زمانی میل دارید ورزش ‏کنید. این قابلیت هماهنگ شدن با برنامه روزانه مزیت بزرگی است زیرا با وجود اینکه همه می دانیم سلامت و تناسب اندام ‏ما تا چه حد اهمیت دارند، اما هرچه مشغولیت های بیشتری پیدا می کنیم، بیشتر از سلامت خود غافل می شویم‎.‎

فواید تردمیل
اولین دلیلی که مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب می‌کنند، راحتی است. تردمیل به شما اجازه می‌دهد حتی در هوای ‏برفی و بارانی، خیلی سرد یا خیلی گرم،‌ در زمان طوفان و تاریکی،‌ بدوید. با تردمیل دیگر درترافیک سنگین شهری ‏وقت‌تان را برای رسیدن به باشگاه ورزشی هدر نمی‌دهید‎.‎
می‌توانیددر هر زمانی از روز، چه صبح‌زود و چه آخر شب ورزش کنید. دلیل دیگری که به‌خصوص برای خانم‌ها اهمیت‌ ‏دارد،‌ ایمنی است زیرا با حوادث غیرمترقبه خارج از خانه، مواجه نمی‌شوند‎.‎
هنگامی‌که روی تردمیل ورزش می‌کنید، می‌توانید همزمان تلویزیون تماشاکنید، تلفنی با دوستانتان صحبت کنید و یا به ‏موسیقی دلخواهتان گوش دهید‎.‎
دلیل دیگری که افراد تردمیل را ترجیح می‌دهند این است که بدون آماده‌سازی زیاد قبلی می‌توانند در هر زمان از روز که ‏دوست داشتند با تردمیل پیاده‌روی کنند و یا بدوند. همچنین برای افرادی که ترجیح می‌دهند در خلوت خانه‌شان و به‌دور ‏از هیاهوی بیرون ورزش کنند، تردمیل یک انتخاب ایده‌آل است‎.‎
امروزه،‌تردمیل‌های مدرن‌، برنامه‌های پیاده‌روی و دویدن متنوعی را با استفاده از تغییر دادن شیب‌ و تغییر دادن سرعت ‏دستگاه، ایجاد می‌کنند تا یک ورزش موثر انجام داده باشید و به تناسب اندام برسید. تردمیل‌های مدرن،‌با استفاده از ‏کنترل ضربان قلب شما به‌صورت مداوم، به شما اجازه می‌دهند تا ورزش خود را به یک ورزش علمی وموثر تبدیل کنید. ‏یک عملکرد ویژه این تردمیل‌ها این است که با توجه به میزان ضربان قلب شما سرعت خود را کم‌وزیاد می‌کنند تا به ‏سیستم قلب و عروق شما فشار زیادی واردنشود. همچنین صفحه تردمیل از جنسی است که برخلاف آسفالت و موزاییک ‏از آسیب‌های وارده به پا جلوگیری می‌کند.‏

آیا تردمیل بخریم؟
شاید شما لطیفه ها و کارکاتورهای متعددی را که درباره خرید و استفاده نکردن از ابزارهای ورزشی ساخته شده است، ‏شنیده یا دیده باشید. در این لطیفه ها از تبدیل شدن تردمیل به یکی از تزئینات خانه یا به “بند رخت” داستانهای ‏متعددی نقل شده اند و بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی، آزمودن تردمیل است‎. ‎
اگر باشگاهی در نزدیکی منزل یا محل کارتان وجود دارد، چند جلسه برای استفاده از تردمیل به آنجا بروید تا ببینید که ‏اصولا کار با این وسیله برایتان قابل اجرا و مفید هست یا خیر. شاید این آزمودن تردمیل موجب شود که اصلا ترجیح ‏دهید در باشگاه به ورزش بپردازید. اما اگر میل دارید یک تردمیل برای خود داشته باشید، ابتدا مطمئن شوید که واقعا ‏قصد دارید از این دستگاه استفاده کنید. که صد البته این تصمیم به یک امکان مهم بستگی دارد.‏

نکات قبل از خرید
فردی که قصد خرید این دستگاه را دارد باید نکاتی را رعایت کند. فرد باید ابتدا وزن خود را محاسبه کند تا بر حسب ‏قدرت تردمیل، آن را خریداری کند، چون خیلی از افراد دستگاهی با قدرت موتور پایین انتخاب می‌کنند که با توجه به عدم ‏هماهنگی با وزن، این دستگاه‌ها خیلی زود خراب و فرسوده می‌شوند‎.‎
همچنین این دستگاه باید ضربان قلب  افرادی را که دچار بیماری‌های قلبی‌-‌ عروقی هستند، حتما اندازه‌گیری کند. ‏همین‌طور قبل از استفاده از این دستگاه فرد باید ببیند که دچار مشکلات ارتوپدی هست یا نه و به همین منظور فرد باید ‏قبلا چکاپ‌های لازم ارتوپدی را از نظر عملکرد عضلات داده باشد تا مشخص شود که با چه سرعتی می‌تواند از این دستگاه ‏استفاده کند‎.‎
حرکت روی تردمیل یک حالت غیر‌فیزیولوژیک دارد و با راه رفتن روی زمین متفاوت است. چون این دستگاه زیر پای فرد ‏در حال حرکت است و فشار‌های ریزی را به بدن  او وارد می‌کند که در زمان طولانی برایش مضر خواهند بود، مگر با انجام ‏معاینات و ملاحظات قبلی‎.‎
بهترین زمان برای انجام این ورزش 2 ساعت قبل از خوردن غذا است، همچنین فرد در این مدت زمانی از هیچ‌گونه ماده ‏کافئین‌دار نباید استفاده کند، چون این ماده ضربان قلب را بالا می‌برد. استرس هم حین انجام این ورزش بسیار مضر است. ‏همچنین دمای اتاق هم باید برای حرکت روی تردمیل مناسب باشد چون اگر فضای اتاق از لحاظ میزان اکسیژن فقیر ‏باشد، فرد دچار حملات قلبی خواهد شد و در آخر لباس فرد هم باید لباس مناسبی باشد چون در غیراین صورت تهویه ‏پوستی درست انجام نمی‌گیرد‎.‎
فراموش نکنید خیلی از افرادی که برای کاهش وزن به‌دنبال استفاده از این دستگاه می‌روند، افراد چاق با سن بالا ‏می‌باشند که اغلب دارای مشکلات مفصلی هستند. چنین افرادی وقتی هم بدون برنامه از تردمیل استفاده می‌کنند، ‏عوارض ناشی از آن در آنها چند‌برابر می‌شود.‏

داشتن محل مناسب برای قرار دادن تردمیل‎!‎
شما باید منزل خود را به دقت و با حوصله بررسی کرده، از وجود محلی مناسب برای قرار دادن تردمیل مطمئن شوید. این ‏محل باید فضایی مناسب برای حرکت و تنفس داشته باشد و در نزدیکی پریز برق باشد. زیر سازی کف خانه شما هم باید ‏به قدری محکم باشد که وزن تردمیل و تکانهای ناشی از آن را تحمل کند.تردمیل نباید پشت به پنجره قدی و جایی که ‏خطر سقوط در آن وجود داشته باشد قرار گیرد‎. ‎
البته برای مصرف خانگی تردمیلهایی به بازار آمده که تاشو و دارای چرخ هستند و میتوان به سادگی آنها را به صورت ‏عمودی تا کرده و جابجا نمود. که این ویژگی می تواند در فضاهای کوچکتر آپارتمانی بسیار مفید واقع شود. فقط توجه کنید ‏که این نوع تردمیل به خاطر سبکتر بودن، وزن کمتری را تحمل میکند. حالا، شما در یک تردمیل به دنبال چه ویژگیهایی ‏هستید؟‎ ‎
در حال حاضر تردمیل با طیف گسترده ای از ابزارها، خرده ریزها و گزینه های مختلف تولید میشود. برای اینکه از بودجه ‏خود به بهترین شکل استفاده کنید، باید از ابتدا بدانید که از اجرای یک برنامه ورزشی چه قصدی دارید. آیا میخواهید ‏ضربان قلب خود را هنگام ورزش کنترل کنید یا بدانید که چند کالری سوزانده اید؟ این خصوصات از ویژگیهای استاندارد ‏تردمیلهای جدیدتر است. بعضی تردمیلها نیز دارای یک پنکه هستند که هنگام تمرین شما را خنک خواهد کرد.‏

نکات مهم تر در انتخاب تردمیل کدامند؟
استواری و استحکام: برای احتراز از تردمیلی با افزایش سرعت حالت لنگ زدن یا تکان خوردن داشته باشد، باید به دو ‏مورد توجه کنید: اول اینکه تردمیل موردنظرتان دارای امکاناتی برای محکم و ثابت شدن در جای خود باشد یا اینکه به ‏قدری سنگین باشد که بتواند بدون توجه به سرعت شما، در طول ورزش شما از جای خود حرکت نکند. ‎
دقت کنید که تردمیلها برا یک طیف وزنی خاص عرضه میشوند و برای مثال اگر شما بالای 100 کیلوگرم وزن دارید، باید ‏تردمیلی قویتر و مناسب با وزن خود تهیه کنید. مدلهای ارزان قیمت تر تردمیل معمولا برای 90 کیلوگرم تنظیم شده اند و ‏مدلهای سنگینتر میتوانند وزنهای بالای 110 و بیشتر را نیز تحمل کنند. ‎

جذب ضربه: تردمیل نیز مانند اتومبیل باید مجهز به سیستم جذب ضربه باشد . اگر سطح متحرک دستگاه تردمیل ‏هنگام راه رفتن یا دویدن شما بیش از حد بالا و پایین بپرد یا بیش از حد سخت و بی انعطاف باشد، مفاصل شما بیش از ‏آنکه تقویت شوند، صدمه خواهند دید. البته اگر شما تردمیلی را پسندیدید که دارای تمام ویژگیهای مورد نظرتان بود اما ‏سطح آن کمی بیش از حد سخت و بی انعطاف به نظر میرسید، به این نکته توجه کنید که این نقص را میتوانید به یک ‏جفت کفش دو عالی با کف منعطف جبران کنید‎. ‎

ایمنی: توجه به ویژگیهای ایمنی یک ابزار ورزشی اهمیت بسیاری دارد. تردمیل نیز از این قاعده مستثنی نیست. بعضی از ‏انواع تردمیل در صورتی که یک میزان حداقل وزن بر روی نوار چرخان آنها وجود نداشته باشد، حرکت نمیکنند که این ‏ویژگی به خصوص برای خانواده هایی که دارای فرزندان کم سن هستند مناسب است. زیرا کودکان میتوانند به سادگی با ‏روشن کردن تردمیل به عقب پرتاب شده و آسیبهایی جدی به خود وارد کنند. بعضی از انواع تردمیل نیز دارای یک دگمه ‏توقف اضطراری هستند که با دور شدن بیش از حد کاربر از صفحه کنترل و امکان سقوط او ، فعال شده و دستگاه را ‏خاموش میکند‎.‎‏ در نهایت با دانستن نیازهای خود و اطمینان یافتن از داشتن محل مناسب برای قراردادن دستگاه، برای ‏تحقیق زمان کافی بگذارید و بسته به شرایط، بهترین تردمیل را انتخاب کنید‎.‎

درباره صندلی های ماساژور
مبل ماساژور و تسکین درد

مزایای مبل ماساژور
یک ماساژ خوب با دست می تواند نقش مهمی در کاهش دردکمر داشته باشد. به طور مشابه نیز یک مبل ماساژور خوب طراحی ‏شده بدون نیاز به تعامل فرد با فرد شرایطی را برای تسکین درد و آرامش ایجاد می نماید. ماساژ در خانه، همراه با راحتی و بهره ‏وری زمان، از دلایل اصلی و اساسی استفاده از مبل ماساژور توسط افراد می باشد‎.‎تحقیقات نشان داده است که سه دلیل اصلی برای مفید و موثر خواندن مبل ماساژور وجود دارد، که عبارتنداز‎:‎

بهبود بخشیدن جریان خون در رگ ها
ماساژ صحیح باعث افزایش جریان خون و گردش خون شده، که این امر باعث تخلیه ‏سموم از این مناطق می شود. همچنین جذب عناصر تغذیه ای را به عضلات و بافت ها تسهیل می کند‎.‎

کاهش تنش و بهبود انعطاف پذیری
ماساژ مناسب به کشش عضلات کمک می کند، که این کشش در مناطق دارای ناراحتی، ‏عضلات را ریلکس و راحت می کند‎.‎

ماساژ درمانی باعث افزایش سطوح اندروفین می شود
که مفیدترین جنبه ماساژ است. اندروفین ماده شیمیایی است که در بدن ‏موجب “احساس خوب بودن” می کند که افزایش سطح آن موجب ریکاوری (بازگشت به حالت اولیه) سریع تر، کاهش درد و ‏اضطراب می شود‎.‎ ماساژ با تاثیر روحی و جسمی به کاهش علائم شایع کمر درد کمک میکند به همین دلیل، بسیاری از مبل های ماساژور با هدف ‏دستیابی به منافع روحی و جسمی طراحی شده اند‎.‎ در انتها لازم به ذکر است که، هر نوع ماساژ اصولی به طور قابل توجهی بسیار کم خطر می باشد. در مجموع موارد منع استفاده ‏خاص و یا خطرناکی در ارتباط با استفاده از مبل ماساژور وجود ندارد‎.‎

 • خدمات پس از فروش برتر
  کورس سرویس

  خدمات پس از فروش محصولات خانگی کورس

 • خدمات پس از فروش برتر
  گروه هماهنگ

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش رایانه و قطعات کامپیوتری

 • خدمات پس از فروش برتر
  بوش

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی

 • خدمات پس از فروش برتر
  داتیس

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی

 • خدمات پس از فروش برتر
  شرکت استیل البرز

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانه و آشپزخانه

 • خدمات پس از فروش برتر
  شرکت بوتان

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی

 • خدمات پس از فروش برتر
  شرکت گلدیران

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات ال جی

 • خدمات پس از فروش برتر
  شرکت ایساکو

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو

 • خدمات پس از فروش برتر
  شرکت سام سرویس

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ

 • خدمات پس از فروش برتر
  امداد خودرو ایران

  ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو